Autònoms en el sistema RED de la Seguretat Social

Davant la propera publicació de l'Ordre Ministerial que modificarà l'actual Ordre ESS/484/2013 de 26 de març, que regula el Sistema RED, la qual n'establirà l'obligatorietat d'incorporació per a tots els col·lectius de treballadors per compte propi del Sistema de la Seguretat Social, i amb l'objecte d'atenuar, en la mesura del possible, les molèsties que amb això es puguin ocasionar als subjectes afectats, evitant la pressió dels terminis una vegada que l'esmentada incorporació sigui efectiva, veiem convenient anticipar la realització dels següents tràmits:

  • Assignació a la nostra autorització RED del número de Afiliació de la totalitat dels nostres clients que estiguin donats d'alta en el Règim d'Autònoms, per poder confirmar aquesta assignació, hauran de tenir el certificat digital (per exemple, ‘AC FNMT Usuaris'); el registre en 'Cl@ve' i activació de la seva contrasenya; o l'aportació de la contrasenya del DNI electrònic.
  • Atès que aquesta incorporació al Sistema RED, implicarà també l'obligatorietat a la Notificació Telemàtica de la Seguretat Social, per la qual cosa és molt important tenir informats tant el número de telèfon mòbil, com l'adreça de correu electrònic per a la correcta recepció dels avisos de posada disposició de les notificacions, i a mida que els esmentats Autònoms disposin d'algun dels mitjans d'identificació digital indicats en el paràgraf anterior, podran comunicar-los ells mateixos a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social

https://sede.seg-social.gob.es , entrant per Ciutadans > Afiliació i Inscripció > Comunicació de telèfon i e-mail.

 

Si vols compartir...