Per l’any 2017 l’Agenda d’Autocontrol Sanitari de la Federació no s’enviarà en paper als establiments associats.

Recordem que l’Agenda està disponible on-line a través del portal web per a tots els socis dels gremis de la Federació. Només cal que estiguin registrats i la mateixa clau d’accés els donarà l’entrada a l’Agenda.

Podeu descarregar-la en format pdf clicant aquí

Tanmateix, tenim l’opció de poder imprimir uns quants exemplars per aquells socis que ens ho demanin, el preu per exemplar encara està per determinar en funció del volum de la demanda.

Si esteu interessats en tenir un exemplar imprès de l’agenda, reserveu-lo a través de les oficines gremials, tel. 934241058 o c/e. info@gremicarn.cat

Objectiu de l'Agenda d'Autocontrol

Tots els establiments alimentaris sense excepció, han d'assegurar que els aliments que manipulen, transformen, elaboren, comercialitzen o subministren, tinguin les màximes garanties higièniques i sanitàries. En aquest aspecte, la normativa vigent exigeix que tots els establiments (botigues incloses), implantin un sistema d'autocontrol basat en la metodologia d'anàlisis de perills i punts de control crítics (APPCC), en funció de la mida i de les manipulacions i procediments que es duguin a terme a l'establiment.

La Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters va impulsar l'any 1998, mitjançant la FUNDACIÓ OFICIS DE LA CARN, l'elaboració de la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene per als establiments d'elaboració i comerç minorista de la carn i menjars per emportar (GPCH).
Aquest document, elaborat d'acord amb el que estableix la normativa vigent, i reconegut d'interès sanitari pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, pot ser utilitzat de forma voluntària per tal de garantir que es compleixen les normes sanitàries previstes en la normativa vigent i que s'aplica el sistema d'autocontrol basat en l'APPCC.

L'aplicació voluntària de la GPCH requereix d'uns recursos addicionals que han de facilitar la implantació i l'adequació dels seus postulats i continguts als establiments del comerç minorista de la carn i menjars per emportar. Aquests recursos comencen per una formació bàsica i obligatòria per tots aquells que vulguin utilitzar la GPCH. També s'hi inclou un seguit de documentació que facilita la comprensió i la implantació als establiments.
Els resultats finals de la implantació del sistema d'autocontrol són els anomenats registres i resultats de controls, dades que s'han de conservar a disposició de l'autoritat sanitària durant com a mínim un any.

Per tal de facilitar-vos el registre dels resultats dels controls que l'autoritat sanitària consideri necessari instaurar al vostre establiment, hem dissenyat l'agenda que avui us fem arribar de forma totalment gratuïta. En ella hi trobareu els apartats necessaris per anotar els resultats dels vostres controls i verificacions durant tot l'any. Llegiu les instruccions que hi ha al començament i segurament no us serà massa dificultós el seu ús. En qualsevol cas si us sorgeixen dubtes podeu consultar-ho al Gremi.

Accedir