Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Atenció: modificació normativa pels autònoms

Departament Laboral - Sistema RED

A partir de l’1 d’octubre de 2018 es produirà una modificació normativa que farà que tots els autònoms hagin d’incorporar-se a l’anomenat Sistema Red de la Seguretat Social. Tots els autònoms, amb i sense treballadors, hauran de fer tots els tràmits amb la Seguretat Social per via telemàtica.

A efectes pràctics això implicarà que deixareu de rebre notificacions per correu postal i que totes les comunicacions hauran de ser a través de la Bústia Electrònica de la Seguretat Social.

Per poder tenir accés a aquesta Bústia Electrònica s’ha d’estar en possessió d’un certificat digital instal·lat en el nostre navegador d’internet.

És molt important adaptar-se a aquest canvi per evitar deixar de rebre avisos de l’Administració que en última instància ens deixaria desprotegits per desconeixement.

Aquesta gestió us la podem realitzar des de GremiCarn i per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb les oficines: Tel. 93 424 10 58 C/e. administracio@gremicarn.cat o bé info@gremicarn.cat .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Més info:

Davant la propera publicació de l’Ordre Ministerial que modificarà l’actual Ordre ESS/484/2013 de 26 de març, que regula el Sistema RED, la qual n’establirà l’obligatorietat d’incorporació per a tots els col·lectius de treballadors per compte propi del Sistema de la Seguretat Social, i amb l’objecte d’atenuar, en la mesura del possible, les molèsties que amb això es puguin ocasionar als subjectes afectats, evitant la pressió dels terminis una vegada que l’esmentada incorporació sigui efectiva, veiem convenient anticipar la realització dels següents tràmits:

− Assignació a la nostra autorització RED del número d’Afiliació de la totalitat dels nostres clients que estiguin donats d’alta en el Règim d’Autònoms, per poder confirmar aquesta assignació, hauran de tenir el certificat digital (per exemple,’AC FNMT Usuaris’); el registre en ‘Cl@ve’ i activació de la seva contrasenya; o l’aportació de la contrasenya del DNI electrònic.

− Atès que aquesta incorporació al Sistema RED, implicarà també l’obligatorietat a la Notificació Telemàtica de la Seguretat Social, per la qual cosa és molt important tenir informats tant el número de telèfon mòbil, com l’adreça de correu electrònic per a la correcta recepció dels avisos de posada disposició de les notificacions, i a mida que els esmentats Autònoms disposin d’algun dels mitjans d’identificació digital indicats en el paràgraf anterior, podran comunicar-los ells mateixos a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social https://sede.seg-social.gob.es , entrant per Ciutadans > Afiliació i Inscripció > Comunicació de telèfon i correu electrònic.

X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família