Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
GremiCarn   >   Serveis
Qüestió de confiança
QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Assessorament tecnico - sanitari, actuacions administratives, guia de pràctiques corrects d'higiene...
DEPARTAMENT FISCAL
Estimació Objectiva Mòduls. Estimació Directa Simplificada o Normal. IVA. Renda. Altes i baixes IAE. Liquidacions retencions de lloguers. Impost de Societats i pagaments fraccionats. Rendes Creació de societats...
DEPARTAMENT COMPTABLE
Comptabilitat directa normal i simplificada. Confecció i legalització de llibres. Presentació Comptes Anuals...
DEPARTAMENT LABORAL
Contractes i pròrrogues, autònoms, altes i baixes, nòmines, liquidacions Retencions, liquidacions de Seguretat Social, pensions jubilació, viduïtat...
ASSESSORIA JURÍDICA
Temes mercantils, temes administratius, e-commerce, assessorament en relació a la legislació del sector, enviament de normatives...
ASSESSORIA D'EMPRESA FAMILIAR I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
Pla de successió, pla de retribució dels membres familiars, plans estratègics, estudi i anàlisi de dades financeres...
MEDI AMBIENT - ESTALVI ENERGÈTIC
Servei d'Assessorament Energètic, condicions tècnic sanitàries: permisos sanitaris, indústries Agràries...
MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES
Per cobrir tots els riscos de l’empresa i de l’empresari. Pòlissa de comerç específic pel sector carni, responsabilitat civil, vehicles i motocicletes, llar, vida i accidents, multirisc industrial...
LEGISLACIÓ
Comercial, Fiscal, Higiènica - Sanitària, Laboral, Ajuts i subvencions, Artesania Alimentària...
AGENDA D’AUTOCONTROL HIGIÈNIC I SANITARI
Portal de l'agenda d'autocontrola higiènic i sanitari. Clica per entrar.
ALTRES SERVEIS
Gestió de subvencions, Revisions ATP de vehicles Isoterms, Solucions TIC: web, xarxes socials, gestió del domini Gremicarn.cat per a qualsevol soci.
Petits anuncis
Petits anuncis de vendes, lloguers i traspassos del sector.
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional Llonganissa Tradicional 2022
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Tots els drets reservats © GremiCarn 2021   |   política de privacitat