Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Covid-19: Preguntes freqüents del sector comerç

Et presentem aquesta guia per intentar resoldre les principals qüestions relacionades amb el comerç. Informació creada a través d'informació facilitada per Pimec.

RELACIÓ AMB PROVEÏDORS I CLIENTS

1_  Quina distància s’ha de mantenir entre clients dins la botiga?

Cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres, com a mínim, de la resta de persones dins l’establiment. Així mateix, també ha d’evitar-se l’aglomeració de gent fora de l’establiment.
Podeu consultar les indicacions per a personal d’atenció al públic en l’àmbit no sanitari, fent clic aquí.


2_  Els subministraments a botigues d’aliments estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.


3_  Alguns comerços es troben amb la situació de clients que els exigeixen la devolució de les bestretes de les comandes. Estan obligats a la seva devolució?

No, els negocis que cobren una bestreta per una comanda o per una feina, no tenen l’obligació de retornar-ho en cap cas, ja que s’entén que si es produís una demora en el compliment del contracte, és degut a una causa de força major.


4_  Com afecta l’Estat d’Alarma a la política de devolucions del meu comerç?

Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i/o de les seves possibles pròrrogues, s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial o bé online.
Una vegada en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19 i/o les pròrrogues d’aquesta, es reprendrà el còmput de dies per efectuar la devolució.


 

OBLIGACIONS I DRETS LABORALS

5_  Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts -escorxadors-.


6_  Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, quines limitacions de circulació tinc?

Les persones podran circular per les vies o espais d’ús públic, per la realització de les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Desplaçaments al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  • Retronar al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura de les persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.

Cal tenir en compte l’exposat en el RD 463/2020, de 14 març i la modificació que en fa el RD 465/2020, de 17 de març


7_  Puc circular amb el meu vehicle?

Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’us públic només per la realització de les activitats referides en la resposta anterior; o bé per al proveïment de carburant a gasolineres o estacions de servei.
En qualsevol desplaçament, han de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.


8_  Si el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19, no autoritza al meu comerç a obrir al públic, puc fer una suspensió de contractes dels meus treballadors

Sí, si el vostre comerç o establiment ha hagut de tancar al públic o cancel·lar activitats per culpa de les limitacions establertes per les autoritats envers el COVID-19, es considerarà provinent d’una situació de força major i, per tant, un motiu justificat per emprendre la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada dels vostres treballadors.


9_  En una suspensió de contractes dels meus treballadors haig de pagar la Seguretat Social?

No, el RD 8/2020, de 17 de març, art. 24 disposa que mentre duri la suspensió de contractes i reducció de jornada per causes autoritzades de força major, a causa de la situació d’alarma, el vostre comerç quedarà exonerat dels pagaments a la Seguretat Social en un 100% si teniu menys de 50 treballadors, i en un 75% si teniu més de 50 treballadors.
Així mateix, però, tenir en compte que la disposició addicional sisena del present reial decret llei, estableix que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral, estran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data de reactivació de l’activitat.


10_  Pot un comerç obligar a exercir la jornada laboral als seus treballadors, encara que no estigui autoritzat per a la seva obertura? ¿Si aquests treballadors no volen anar a treballar, pot suposar un cas d’absentisme laboral?

Sí, el Reial Decret 463/2020, que declara l’Estat d’Alarma pel COVID-19, només restringeix l’obertura al públic dels establiments comercials, però no limita el desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, i per tant, pot exercir la jornada laboral però sense atendre al client presencialment en botiga.
I, en el cas que el treballador s’hi negui, podria considerar-se com una falta d’absentisme laboral.


11_  És necessari un certificat de l’empresa perquè els treballadors puguin desplaçar-se fins al seu lloc de treball sense ser requerits per les autoritats?

No, tot i que és recomanable. El Reial Decret pel qual entra en vigor l’Estat d’Alarma estableix que les persones podran circular per la via pública per desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
En aquest sentit, és recomanable emetre un certificat per part de l’empresa perquè el treballador o el professional pugui acreditar, més fàcilment davant les autoritats competents, la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats. Aquí podreu descarregar el justificant que GremiCarn ha elaborat.


 

AJUDES ECONÒMIQUES

12_  El govern ha desenvolupat algun paquet mesures econòmiques d’ajuda per a les empreses?

Sí, el govern de l’Estat, a través del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, ha iniciat un pla de mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i així ajudar a les empreses i als treballadors afectats per l’Estat d’Alarma.


13_  El meu ajuntament pot donar ajudes al comerç?

Sí, alguns ajuntaments estan adoptant iniciatives per al suport econòmic i empresarial del seu territori, i creant mesures com l’exempció de cobrament de tributs i taxes municipals.


 

X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família

Tots els drets reservats © GremiCarn 2021   |   política de privacitat