Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat

Covid-19: Resum Decret Llei 11/2020 de 31 de març

Resum de les mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmica del Decret Llei 11/2020 de 31 de març

AUTÒNOMS, SEGURETAT SOCIAL I FORMACIÓ

1 – Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma. Les sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se, en el cas d’empreses, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), i en el cas dels treballadors per compte propi a través del citat Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

2 – Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.
Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social o els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de la qual d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, sent aplicable un interès del 0,5%.

3 – Dret a percepció del bo social en la factura d’electricitat per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del Covid-19, sempre que tinguin dret a la prestació per cessament total d’activitat professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita el bo social reduïda en, almenys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

4 – Els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l’exercici 2020, podran destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació o per a finançar programes que fomentin la contractació de persones desocupades o els ajudin a recuperar ocupació.

5 – Durant el termini de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits:
a) Trobar-se en situació legal de desocupació a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació derivada de la situació de crisi sanitària.
b) Ser empresari titular d’establiments l’obertura dels quals al públic s’hagi vist suspesa.
c) En el cas dels treballadors per compte propi que hagin cessat en la seva activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària.

6 – S’estableixen diferents mesures per a que els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectats pel Covid-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’Estat d’Alarma.

7 – Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs o ajudes de la Secretaria General d’Indústria i de la Pime.

 

X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=»1065″ title=»Fes-te soci»]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família