Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat
Actualitat

En les ofertes de feina, sempre “dependent/a”

Segons l'ordenament jurídic es prohibeixen les discriminacions per raó de sexe en les condicions d’accés a l’ocupació i és per això que sempre s'haurà de redactar remarcant els dos sexes.

Davant l’avís d’alguns agremiats, us recordem que els anuncis d’ofertes de feina s’han de redactar de manera neutra o remarcant els dos sexes i mai discriminant els homes o dones.

Segons l’ordenament jurídic (l’article 14 de la Constitució Espanyola, l’article 17.1 de l’Estatut dels Treballadors i el paràgraf primer de l’article 5 de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes), es prohibeix les discriminacions, directes o indirectes, per raó de sexe en les condicions d’accés a l’ocupació, inclosos els criteris de selecció i les condicions de contractació, qualsevol que sigui el sector de l’activitat.

Així ho determina també l’article 14.1 de la Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació. Aquesta prohibició, fins i tot, abasta el moment de la publicació i de la difusió de l’oferta de feina.

L’incompliment d’aquests preceptes pot sancionar-se amb una multa de 6.251 euros en considerar-se com a infracció molt greu “establir condicions, mitjançant la publicitat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que constitueixin discriminacions favorables o adverses per a l’accés a l’ocupació per motius de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, edat, estat civil, discapacitat, religió o conviccions, opinió política, orientació sexual, afiliació sindical i condició social.” (article 16.2 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social).

Per a més informació
Assessoria laboral
laboral@gremicarn.cat
93 424 10 58
Departament
Assessoria laboral
laboral@gremicarn.cat
93 424 10 58
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família