Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat
Qualitat i seguretat alimentària

Hi ha l’obligació d’adherir-se a un sistema integrat o tenir un sistema de dipòsit, devolució i retorn?

Gestió de residus en el sector minorista

La “Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases” té per objecte prevenir i reduir l’impacte sobre el medi ambient dels envasos i la gestió dels residus d’envasos al llarg de tot el seu cicle de vida. Per assolir aquest objectiu, estableix diferents mesures destinades, en primer lloc, a la prevenció de la producció de residus d’envasos i, en segon lloc, a la reutilització dels envasos, al reciclatge i altres formes de valorització de residus d’envasos, amb la finalitat d’evitar o reduir la seva eliminació.

Aquesta Llei aplica a tots els envasos i residus d’envasos posats en el mercat i generats al territori espanyol. Dins de la Llei, es defineixen de la següent manera el concepte de comerciant o distribuïdor:

 • Agents econòmics dedicats a la distribució, majoristes o minoristes, d’envasos o productes envasats. A la mateixa vegada, dintre del concepte de comerciants, es distingeixen:
  • Comerciants o distribuïdors d’envasos: els que realitzen transaccions amb envasos buits.
  • Comerciants o distribuïdors de productes envasats: els que comercialitzen mercaderies envasades, en qualsevol de les fases de comercialització dels productes.

Per aconseguir els objectius, a més d’imposar als fabricants d’envasos l’obligació d’utilitzar en els seus processos de fabricació material procedent de residus d’envasos (excepte disposició legal en sentit contrari), regula dos procediments diferents:

 • Sistemes de dipòsit, devolució i retorn.
 • Sistema integrat de gestió de residus d’envasos i envasos utilitzats.

Sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR)

Els agents que participin en la cadena de comercialització d’un producte envasat (envasadors, importadors, majoristes i minoristes), han de cobrar als seus clients, fins al consumidor final, una quantitat per a cada producte objecte de transacció i retornar idèntica quantitat per la devolució de l’envàs buit.

Aquest sistema obliga als comerciants de productes envasats a:

 • Cobrar als seus clients, fins al consumidor final i en concepte de depòsit una quantitat individualitzada per cada envàs que sigui objecte de transacció. Aquesta quantitat no tindrà consideració de preu ni estarà subjecta, per tant, a tributació alguna.
 • Acceptar la devolució o retorn dels residus d’envasos i envasos utilitzats el tipus del qual, format o marca que distribueixin, retornant la mateixa quantitat pagada.

Els comerciants, només estaran obligats a acceptar la devolució i retorn dels residus d’envasos i envasos utilitzats dels productes que ells haguessin distribuït si els haguessin distingit o acreditat de forma que puguin ser clarament identificats.

 • La quantitat a pagar serà establerta pel Ministeri de Medi Ambient.
 • Els envasos als quals els sigui aplicable el que s’estableix en aquest article hauran de distingir-se d’aquells altres envasos acollits a qualsevol dels sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos utilitzats.
 • Aquest sistema també pot ser aplicat als envasos comercialitzats mitjançant màquines expenedores automàtiques i venda online o a distància.

Sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i envasos utilitzats

Els comerciants es podran eximir de les obligacions dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn quan participin en un sistema integrat de gestió de residus d’envasos i envasos utilitzats derivats dels productes que comercialitzin.

 • Aquests sistemes integrats tenen com a finalitat la recollida periòdica d’envasos utilitzats i residus d’envasos, complir amb els objectius de reciclatge i valorització fixats.
 • Els envasos inclosos en un sistema integrat de gestió hauran d’identificar-se mitjançant símbols acreditatius, idèntics a tot el territori espanyol.

Per tant, sobre la pregunta de si hi ha l’obligació o no d’adherir-se a un sistema integrat o tenir un sistema de dipòsit, devolució i retorn. La resposta és sí: la Llei 11/97 obliga.

Sobre el sistema de dipòsit, devolució i retorn, s’ha de tenir en compte que s’han de recuperar tots els envasos posats al mercat.

Quin sistema integrat existeix per la gestió d’envasos domèstics? Resposta: només Ecoembes.

Què és Ecoembes? Ecoembes és una organització sense ànim de lucre que coordina en reciclatge d’envasos domèstics de plàstic, paper, cartró, metall i brik, que ofereix un sistema integrat de gestió de residus i envasos utilitzats, ara anomenat Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor.

Com et podem ajudar des del Gremi? Hem signat un conveni a través de Cedecarne amb Ecoembes, només per al sector del comerç minorista càrnic, on:

 • La responsabilitat qmb relació a la quantitat màxima per posar al mercat és de 12tn.
 • L’import de les quotes és molt inferior a les quotes que té Ecoembes; pels de la franja baixa (0-1tn), representa més del 85% d’estalvi.
Per a més informació
Assessoria de Qualitat i Seguretat Alimentària
mmartinez@gremicarn.cat
93 424 10 58
Departament
Assessoria de Qualitat i Seguretat Alimentària
mmartinez@gremicarn.cat
93 424 10 58
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=”1065″ title=”Fes-te soci”]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família