Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat
Laboral

Síntesi de la Reforma laboral 2022

Resum de la Reforma Laboral 2022 (Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre (BOE de 30-12-2021)

I.- Entrada en vigor:

Amb caràcter general l’entrada en vigor es produeix el dia 31 de desembre de 2021, amb les excepcions que s’indiquen més endavant.

II.- Contracte de durada determinada:

Entrada en vigor el dia 31 de març de 2022
Perquè s’entengui que hi concorre causa justificada de temporalitat caldrà que s’especifiqui amb precisió:

 • La causa habilitant
 • Les circumstàncies concretes que la justifiquen
 • La seva connexió amb la durada prevista.

Només es podrà celebrar per:

A. Circumstàncies de la producció, 2 submodalitats:

 • L’increment ocasional i imprevisible
 • Les oscil·lacions que, tot i tractant-se d’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i la que es requereix, sempre que no respongui als supòsits de fixos discontinus. Entre les oscil·lacions s’entenen incloses les que deriven de les vacances anuals.

La durada del contracte no podrà ser superior a sis mesos, ampliables a 1 any per conveni col·lectiu. Només es permet una pròrroga dins dels límits anteriors.
Per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada, es podrà dur a terme aquest contracte, amb una durada màxima de noranta dies a l’any natural, que no podran ser continuats, independentment de les persones treballadores que siguin necessàries per atendre en cadascun d’aquests dies les situacions concretes, que hauran d’estar degudament identificades al contracte.

B. Substitució de persona treballadora, hi ha 3 supòsits:

 • D’una persona amb dret a reserva de lloc, en aquest cas la prestació de serveis es pot iniciar fins a 15 dies abans
 • Per completar la jornada reduïda per una altra persona per causes legalment establertes o regulades per conveni
 • Per a la cobertura temporal d’un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció. Màxim 3 mesos

NORMES COMUNS:
Els contractes amb una durada menor de 30 dies, porten aparellada una cotització addicional de 26 euros per cada contracte.

NORMES TRANSITÒRIES:
Els contractes per obra o servei i els eventuals que es formalitzin des del 31-12-2021 a 30-3-2022, tindran una durada màxima de 6 mesos, regint-se per la normativa existent en el moment de la seva formalització els signats abans del dia 31-12-2021

III.- Contractació indefinida:

Tots els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit

IV.- Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social:

 • Es tipifiquen noves infraccions vinculades, principalment, a contractació temporal directa i/o a través d’ETT, informació sobre cobertura de vacants a l’empresa, seguiment dels procediments d’ERTES, ERES i Mecanisme RED, així com a l’incompliment de prohibicions de contractació i externalitzacions durant els ERTES.
 • Incorporació de noves sancions per infraccions greus en matèria de relacions laborals i ocupació i empreses de treball temporal i empreses usuàries.
 • Les infraccions operen per cada persona treballadora afectada.
 • Les infraccions comeses amb anterioritat a 31 de desembre de 2021 se sancionaran d’acord amb les quanties i se sotmetran al règim de responsabilitats vigent amb anterioritat a aquesta data.
Per a més informació
Assessoria laboral
laboral@gremicarn.cat
93 424 10 58
Departament
Assessoria laboral
laboral@gremicarn.cat
93 424 10 58
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=»1065″ title=»Fes-te soci»]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família