Nom d'usuari o e-mail
Contrasenya
Actualitat
Subvencions

Programa d’ajuts per a autònoms i microempreses “Ocupació + Transformació

Del 20 al 28 de febrer es poden sol·licitar l'ajut de 5.000€ per a professionals autònoms, microempreses i cooperatives.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert un Programa d’ajuts per a autònoms i microempreses “Ocupació + Transformació”, dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones assalariades amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. Els ajuts són de 5.000…€ i es poden sol·licitar fins el 28 de febrer.

IMPORTANT: No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que han obtingut l’ajut del programa Ocupació + Transformació en la convocatòria de l’any 2022

Qui pot sol·licitar l’ajut del programa “Ocupació + Transformació”?

  • Autònoms, les microempreses, entitats i associacions que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajuda, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajuda.
  • Que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya.
  • Que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
  • En tots els casos, la data d’inici de l’activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

Requisits del sol·licitant:

  • El manteniment de l’ocupació de totes les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball  durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.
  • Realització d’una acció de caràcter formatiu per a facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o cap a l’economia digitall. Aquesta formació s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut. Des de l’Escola de la Carn s’oferiran aquests cursos per a totes aquelles persones interessades.

Per a realitzar la sol·licitud s’exigeix a més complir amb les següents normatives vigents:

  • L’adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades és obligatòria per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
  • L’elaboració i Implantació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, normativa d’obligat compliment (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals) per a qualsevol empresa o autònom amb treballadors al seu càrrec en modalitat d’autogestió.
  • L’elaboració i Implantació del Protocol per a la Prevenció i Actuació Enfront de l’Assetjament Sexual i a l’Assetjament per Raó de Sexe en l’Empresa, normativa d’obligat compliment (aquest protocol dona compliment a quant exigeixen els articles 46.2 i 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’RD 901/2020 de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i l’article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.)

 


 

El termini de presentació de sol·licituds és previst fins al 28 de febrer de 2023 i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per entrar a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica a través de https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952362

Per a més informació
Gestió de subvencions
subvencions@gremicarn.cat
93 424 10 58
Departament
Gestió de subvencions
subvencions@gremicarn.cat
93 424 10 58
X
Fes-te soci
Entra les teves dades i ens posarem en contacte amb tu amb la més brevetat possible

[contact-form-7 id=»1065″ title=»Fes-te soci»]

Concurs Nacional de Botifarra d'Ou 2023
Agenda d'Autocontrol higiènic i sanitari 2022
Club de compres
Escola de la Carn
Fes-te soci de GremiCarn
Ompla el formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè formis part de la nostra gran família